Q&A’s 

Q&A's

D&B Eventmarketing en FX Agency worden zusjes en gaan samen een nieuwe groep vormen. We kunnen ons voorstellen dat deze nieuwe samenwerking vragen oproept, daarom proberen we hieronder de belangrijkste vragen alvast te beantwoorden: 

Blijven de huidige aandeelhouders Pieter Bas Boertje, Niels Janssen & Peter Zijlstra nog betrokken?
Jazeker. De founders krijgen aanvullend een sturende rol vanuit de groep, met de volgende rolverdeling:
Pieter Bas Boertje: CEO (Chief Executive Officer)
Niels Janssen: CCO (Chief Creative Officer) 
Peter Zijlstra: COO (Chief Operations Officer) 
Naast hun werkzaamheden op groepsniveau blijven ze betrokken bij beide bedrijven zoals jullie van ze gewend zijn. 

Verandert er juridisch iets? 
Ja en nee. FX Agency B.V. en Dechesne & Boertje Business Events B.V. (lees: D&B Eventmarketing) blijven gewoon bestaan zoals je gewend bent. De nieuwe groep, nu nog met de tijdelijke naam DB-FX B.V. wordt voor 100% aandeelhouder van deze twee bedrijven. DB-FX heeft op haar beurt drie eigenaren, te weten Pieter Bas Boertje, Niels Janssen en Peter Zijlstra, ieder met hun eigen Personal Holding B.V.

Worden jullie niet heel erg duur? 
De samenwerking tussen beide bedrijven betekent een aanvulling op elkaar. Dit betekent dat de pricing zoals jullie dat van ons gewend zijn, gewoon blijft zoals het is. Bij een gezamenlijke opdracht, zal een totaalprijs worden gecommuniceerd.  

Houd ik mijn eigen accountmanager / projectmanager?
Ja. Wanneer er een project gezamenlijk wordt opgepakt, kan het team wel worden uitgebreid met een project/accountmanager van FX Agency. Uiteraard introduceren we dit altijd met een toelichting naar onze opdrachtgevers.

Kan ik dan nu al gelijk een gecombineerde campagne bij jullie afnemen?
Jazeker. Bij een gecombineerde campagne komen we graag met een team bij jullie langs om de wensen te inventariseren. 

Ik ben benieuwd naar de extra mogelijkheden. Met wie kan ik hier over spreken?
We komen graag langs voor een kennismaking met iemand van FX Agency. Tijdens deze kennismaking vertellen we graag over de extra mogelijkheden en kunnen jullie alles te weten komen over onze samenwerking. Neem hiervoor contact op met je vaste contactpersoon of stuur een mailtje naar info@db-eventmarketing.nl / contact@fxagency.nl

Zijn jullie altijd verplicht om samen met elkaar te werken of werken jullie nog wel met andere leveranciers/bureaus? 
We willen graag samenwerken als FX Agency en D&B maar als er andere behoeftes zijn dan kunnen we daar ook van afwijken. 

Wie is de hoofdaannemer van mijn project als ik met een nieuwe opdracht kom? 
Dat hangt af van de aard van de opdracht en bepalen we samen aan de hand van bijvoorbeeld waar de opdracht ‘binnenkomt’, met wie je tot nu toe het fijnste contact hebt, welke expertise gewenst is etc. 

Hoe gaan jullie om met klantgegevens in de uitwisseling naar de 2 bureau’s?
We zijn altijd transparant over een eventuele samenwerking en zullen altijd toestemming vragen voor het doorgeven van gegevens. 

Hoe gaan jullie om met concurrenten van mij die klant zijn bij het andere bureau?
Uiteraard gaan we altijd vertrouwelijk om met alle klantinformatie. Wanneer wenselijk werken we met gescheiden projectteams op concurrerende klanten. Uiteraard tekenen we waar nodig een NDA. 

Neem contact op!
info@db-eventmarketing.nl +31 35 303 2000
Voor aanvragen mailen naar: sales@db-eventmarketing.nl
Van Hengellaan 25
1217 AR Hilversum
Privacy statement | Powered by: Invitado Visitor Management